Een lesje veerkracht

Godin, veerkracht, controle, connectie en coherentie

We kennen allemaal zo onze tegenslagen en mindere periodes in ons leven.
Ik heb in ieder geval mijn portie wel gehad. Nu drukt Corona ons met de neus op de feiten; we hebben niet het eeuwige leven, onze welvaart is tijdelijk en we zijn niet vanzelfsprekend veilig. Hoe komt het dat de een zich door angst laat regeren en de ander sterker uit de crisis lijkt te komen?
Een tegenslag kan ons ook sterker maken.
Hoe dan? Er zijn drie belangrijke factoren die veerkracht bevorderen, namelijk de drie C's van controle, connectie en coherentie. Controle voelen we als we iets kunnen doen om een ramp het hoofd te bieden. Je ervaart controle door anderhalve meter afstand te houden, handen te wassen, gezond te eten en voldoende te bewegen. Met de drie oer-Nederlandse R's: rust, reinheid en regelmaat. Ook het regelmatig bijhouden van een dagboek kan ons helpen om de controle terug te veroveren. Als je nare gedachten en gevoelens van je afschrijft, blijkt dat je veerkracht te vergroten.
Ook sociale steun is belangrijk voor je veerkracht. Connectie staat voor de verbinding met anderen. Sociale steun kan praktisch zijn, bijvoorbeeld financiële hulp, maar ook emotioneel. Het helpt als mensen naar je verhaal luisteren en zich om je bekommeren. Alleen al de gedachte dat we de crisis samen doorstaan maakt dat je je beter voelt; gedeelde smart is halve smart.
Coherentie is het gevoel dat je de wereld begrijpt. Je wilt aan jezelf en anderen een samenhangend verhaal vertellen over wat er gebeurt. Soms wordt deze samenhang in complottheorieën gezocht, waarin dingen die niets met elkaar te maken hebben toch met elkaar in verbinding worden gebracht.
Een gezondere manier om het verhaal van je leven kloppend te maken is accepteren dat alles in deze wereld vergankelijk is. We waren bijna vergeten dat we niet het eeuwige leven hebben, dat onze welvaart tijdelijk is en dat we niet vanzelfsprekend veilig zijn. We zijn ook zo gewend geraakt aan gezondheid, rijkdom en veiligheid dat we dit alles als een verworven recht zijn gaan beschouwen. Vergankelijkheid accepteren betekent niet dat we tevreden moeten zijn met de huidige situatie, we moeten er tegen vechten waar we maar kunnen. Maar het is verloren tijd en energie om boos te worden als we merken dat aan voorspoed ook een einde kan komen. Die energie kunnen we beter gebruiken om onze huidige situatie te verbeteren.
Een grote tegenslag kan zomaar de grond onder je voeten wegslaan.